2 credite în plus pentru voluntariat!


Universitatea Politehnica Timişoara acordă două credite pentru voluntariat. Acestea sunt transferabile şi se primesc ca şi supliment la cele 60 de credite anuale, în schimb nu se poate promova anul în caz că studentul are 38 de credite.

Dosarele se pot depune până în data de 23 mai şi trebuie să conţină:

– scrisoare de recomandare din partea preşedintelui organizaţiei şi a cel puţin unui coordonator de activitate;
– CV;
– raport de activitate pentru anul solocitării creditelor (Anexa 1);
– câte o imagine de la cel puţin 4 activităţi (proiecte, întâlniri, şedinţe) distincte desfăşurate în cadrul organizaţiei în anul solicitării creditelor;
– copii după diplomele obţinute în urma activităţii de voluntariat.

Aici se găseşte metodologia completă de acordare a creditelor,aici Anexa 1 (modelul de raport de activitate), iar aici Anexa 2 (calendarul de desfăşurare).

După depunerea dosarului, aplicantul trebuie să participe la un interviu (în 24 sau 25 mai). Comisia este formată dintr-un cadru didactic reprezentant al facultăţii, un reprezentant al studenţilor în cadrul consiliului facultăţii şi un reprezentant LSCT.

Dosarele se depun la secretariat sau la sediul L.S.C.T.

Leave a Reply