Calendarul procesului de validare pentru funcțiile de reprezentanți ai studenților în Senatul Universității Politehnica Timișoara/Consiliile Facultăților din cadrul Universității Politehnica Timișoara

1.Audierea rapoartelor de activitate ale reprezentanților studenților în Senatul Universității Politehnica Timișoara și în Consiliile Facultăților din cadrul Universității Politehnica Timișoara: 28.11.2016,la audiere vor participa : Organizațiile membre ale COSPol;
2.Anunțarea demarării procedurilor de organizare a alegerilor parțiale(dacă este cazul): 29.11.2016, având ca entități participante : Organizațiile membre ale COSPol/Consiliul Reprezentanților de An;
3.Depunerea dosarelor de candidatură pentru posturile vacante de studenți reprezentanți în Senatul Universității Politehnica Timișoara și în Consiliile Facultăților din cadrul Universității Politehnica Timișoara : 30.11.2016-06.12.2016,cadidaturiile se vor depune pe : office@lsct.ro,dosarele de candidatură având ca și conținut :CV cu poză și scrisoare de intenție ,la depunerea dosarelor vor participa : Organizațiile membre ale COSPol/Consiliul Reprezentanților de An;
4.Promovarea candidaților pentru posturile vacante de studenți reprezentanți în Senatul Universității Politehnica Timișoara și în Consiliile Facultăților din cadrul Universității Politehnica Timișoara: 07.12.2016-14.12.2016, promovarea candidaților având ca și participanți : Organizațiile membre ale COSPol/Consiliul Reprezentanților de An;
5.Desfășurarea propriu-zisă a alegerilor și afișarea rezultatelor preliminare ale scrutinului : 15.12.2016,la desfășurarea alegerilor vor participa : Organizațiile membre ale COSPol/Consiliul Reprezentanților de An;
6.Depunerea contestațiilor referitoare la rezultatele alegerilor: 16.12.2016,la contestații vor participa: Prorectorul responsabil de Proces de Învățămînt, Problematică Studențească și Asigurarea Calității;
7.Afișarea rezultatelor finale ale scrutinului: 19.12.2016,unde vor fi prezente :Organizațiile membre ale COSPol/Consiliul Reprezentanților de An.

Leave a Reply