Page 1
Standard

Obţinere viză de flotant

Dacă ești student și vrei să votezi la alegerile locale din 5 iunie 2016 în localitatea în care studiezi (localitate de reședință), trebuie să obții o viză de flotant cu cel puțin 45 de zile înainte de desfășurarea alegerilor, adică cel târziu până în 20 aprilie 2016.

Dreptul de vot e un drept cetățenesc fundamental și este extrem de important ca studenții să fie printre cei care decid cine va administra localitatea în care studiază și unde petrec cea mai mare parte din an.

Informează-te, implică-te și fii parte activă a procesului decizional din comunitatea în care trăiești! Dacă nu votezi, nici părerea ta nu va conta pentru cei ce vor avea apoi putere de decizie!

Dacă studiezi în altă localitate decât cea de domiciliu și nu ai deja viză de flotant, grăbește-te să o obții! Trebuie doar să completezi un formular-tip și să anexezi copii după cartea de identitate și „dovada de reședință” (contractul de cazare în cămin sau contractul de închiriere) și să depui documentele (sau să le trimiți prin poștă) la primăria localității unde soliciți reședința (localitatea în care studiezi) până cel târziu la data de 20 aprilie 2016 (pentru a putea să votezi la alegerile locale din 5 iunie 2016).

Mai multe detalii și formularul-tip care trebuie completat pentru a obține viza de flotant, în articolul de mai jos:

aici

Standard

Studenții din UPT contează în alegerea decanilor facultăților

Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, salută introducerea unei prevederi conform căreia un reprezentant al studenţilor face parte din comisiile de concurs pentru posturile de decan, la nivelul fiecărei facultăţi. Astfel, 20% din membrii comisiilor sunt studenţi, fapt ce denotă deschiderea UPT către o bună colaborare cu studenţii reprezentanţi.

Prevederea, adoptată în urma Hotărârii Senatului Universităţii din data de 7 aprilie 2016, face parte din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor publice pentru ocuparea funcţiilor de decan în Universitatea Politehnica Timişoara, pentru legislatura 2016-2020 şi menţionează că unul din cei cinci membri ai respectivelor comisii este un student reprezentant, membru al Biroului Consiliului din facultatea în care se desfăşoară respectivul concurs.

Prin urmare, studenţii vor putea participa activ în procesul de alegere al decanilor, pe lângă ce al rectorului. Este important ca în alegerea persoanelor din conducerea executivă a universităţilor să fie consultată şi opinia studenţilor, astfel încât, colaborarea dintre aceste persoane şi studenţi să fie optimă, având în vedere că peste 80% din membrii comunității academice sunt studenți.

Apreciem interesul Universității Politehnica Timişoara pentru îmbunătăţirea colaborării cu organizaţiile studenţeşti şi cu studenţii în general.

Convenția Organizațiilor din Politehnică (COSPol) este formată din: Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC), Liga Studenților Chimiști din Timișoara (LSCT), Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică si Electroenergetică (LSFEE), Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații (LSFETc), Liga Studenților din Facultatea de Mecanică (LSFMT), Liga Studenților din Facultatea de Management în Producție și Transporturi (LSFMPT), Organizația Studențească “Traian Lalescu” (OSTL), Asociația de la 4 (A4) și Liga Studenților Hunedoara (LSH).

Comunicatul de presă poate fi accesat aici.

Standard

Bursa Socială a fost mărită la 241 RON / lună

Urmare a deciziei Consiliului de Administrație UPT, nr. 16 din 29 martie 2016, cuantumul bursei sociale se mărește de la 200 RON la 241 RON / lună. De asemenea, bursele de performanță, merit și studiu I, II și III, vor crește conform coeficienților de aici

Standard

Programarea examenelor din prezentarea 3, semestrul I, 2015-16

Perioada de prezentare 3 este:
-29 februarie 2016 – 17 aprilie 2016

DATELE, ORELE ŞI SĂLILE POT FI MODIFICATE!
Programarea examenelor o puteți consulta aici

Standard

Earth Hour, 19 martie 2016, ora 20:30 – 21:30

Ora Pământului este un eveniment internațional, organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar, atât de către consumatorii individuali cât și de către instituții și unități economice.

Acest eveniment este promovat de World Wide Fund for Nature Australia (WWF), un grup internațional de lobby pentru mediu și cotidianul australian Sydney Morning Herald. Prima Oră a Pământului a avut loc la Sydney, cel mai mare oraș din Australia, între orele 19:30 și 20:30 la 21 martie 2007. Prin Ora Pământului 2007 se estimează că electricitatea consumată în Sydney a scăzut între 2,1% și 10,2% în aceea oră și că au participat 2,2 milioane de oameni. Al doilea eveniment Ora Pământului a avut loc la 29 martie 2008, între orele 20:00 și 21:00 (ora locală), în Sydney și în multe orașe importante ale lumii.

Stinge si tu lumina pentru Ora Pamantului!

Standard

Dispozitie privind reglementarea fumatului in cadrul UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA

In temeiul LEGII nr.15 din 29 ianuarie 2016 privind modificarea si completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun,Rectorul UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA,Prof.univ.dr.ing Viorel-Aurel ȘERBAN emite următoarea DISPOZIȚIE !

Standard

Bursele si ajutoarele sociale speciale semestrul I, anul universitar 2015 – 2016

S-a dat startul procesulului de preluare a cererilor pentru acordarea de burse şi ajutoare sociale speciale aferente semestrului I al anului universitar curent. Operaţiile se vor desfăşura în conformitate cu Procedura internă privind acordarea burselor şi ajutoarelor sociale speciale în UPT.

Dosarele se depun la secretariatele facultăţilor, în perioada 10.03.2016 – 25.03.2016, conform programului de funcţionare a acestora. Secretariatele au obligaţia de a verifica datele înscrise în cererea tip precum şi componenţa tuturor actelor necesare acordării bursei, sau după caz a ajutorului social special.

Dosarele vor ramâne la secretariatele facultăților, iar la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul UPT va fi trimis doar tabelul centralizator până în data de 29.03.2016. Tabelul va fi transmis în format listat (semnat și ștampilat de către comisia de la nivelul facultății) cât şi electronic, la adresa cicoc@upt.ro.

Situațiile (tabelele) transmise de către facultăți după data de 29.03. 2016 – nu vor mai fi luate în considerare.

În data de 1.04.2016, la ora 10:00 – se va întruni la sediul CCOC, Comisia de jurizare a dosarelor, compusă din: Directorul CICOC, studenții senatori și reprezentanții organizațiilor studențești legal constituite din cadrul UPT – pentru a analiza solicitările și a face propunerile ce se impun.

Cuantumul bursei sociale speciale în anul universitar 2015- 2016 este de maxim 100 de lei/lună, iar cel al ajutorului social special este de maxim 400 lei/semestru.

Procedura de acordare
Cerere tip pentru bursa sociala speciala
Cerere tip pentru ajutor social special
Tabel centralizator – pentru secretariate

Standard

Programul încasărilor taxelor pentru semestrul II 2015-2016

Taxele de studii aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2015-2016 se pot plăti în perioada 14.03.2016 – 15.04.2016.

Studenții exmatriculați pentru neachitarea taxelor pe semestrul I se mai pot reînmatricula pe baza unei cereri,adresată Prorectorului responsabil cu procesul de invățământ si problematică studențească,cu plata taxei de reînmatriculare și a următoarelor penalizări:
-pentru debite mai mici de 100lei,penalizarea este 10 lei;
-pentru debite mai mari de 100lei,penalizarea este 15% din valoarea debitului fără a depași 150 lei.

Plata taxelor si a penalizărilor se face exclusiv cu cardul,la facultate.

Standard

Oportunități de studii, practică si cercetare in străinătate

Departamentul Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara vă aduce la cunoştinţă următoarele oportunităţi de studii, practică, cercetare şi participare la manifestări ştiinţifice în străinătate:

1. Burse Erasmus+ pentru mobilităţi de practică – studenţi şi absolvenţi

2. Stagii de practică remunerate la CERN

3. CERN OpenLab Summer School Programme

4. Programul de burse Copernic

5. Burse de studii Erasmus+ KA103

6. Burse de studii Erasmus+ KA107

7. Burse de studii ACBS în China şi Polonia

8. Burse pentru programul de masterat „Didactique des langues”

9. Burse Master Mind Scholarship Programme

10. Şcoala de vară „IT Fundamentals of National Park Monitoring”

11. Şcoala de vară „Automotive engineering and management”

12. Cursuri intensive de limba germană

13. Burse de excelenţă pentru programe postdoc în Belgia

14. Granturi pentru publicarea de lucrări ştiinţifice francofone

15. Burse WBI de cercetare postdoc de scurtă durată

16. Programul de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală Vasile Pârvan şi Nicolae Iorga

17. Granturi pentru organizarea de manifestări ştiinţifice francofone

18. Granturi pentru participarea la manifestări ştiinţifice francofone

19. Apeluri la candidaturi pentru proiecte internaţionale

Detalii privind termenele limită, valoarea granturilor şi linkurile către paginile acestor programe găsiţi aici

Standard

Simpozionul științific internațional studențesc ,,Protecția Mediului-prezent și viitor”

Departamentul Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea, Centrul de Cercetări pentru Agricultură și Protecția Mediului ,,Crișana” al Academiei Oamenilor de Știință din România, în colaborare cu Universitatea din Debrecen și Societatea Academică de Protecția Mediului, organizează Simpozionul științific internațional studențesc ,,Protecția Mediului-prezent și viitor” în data de 3.06.2016.Mai multe detalii aici