Page 1
Standard

CAZAREA STUDENTILOR IN CAMINELE UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMISOARA

CAZAREA STUDENTILOR IN CAMINELE UNIVERSITATII POLITEHNICA TIMISOARA se va face incepand cu data de 22.09.2016, ora 7,30.

ACTE NECESARE
– Buletin de identitate / Carte de identitate;
– Copie xerox dupa certificatul de nastere;
– 2 (doua) poze color tip buletin;
– Adeverinţă de angajat vizată de inspectoratul şcolar, pentru studenţii care au cel puţin un părinte cadru didactic sau didactic auxiliar şi studiază la forma fără taxă – pentru a putea beneficia de scutirea taxei de camin;
În momentul cazarii se va achita contravaloarea taxei de cămin aferente parţial lunii septembrie şi integral lunii octombrie 2016, a taxei de timbru pentru viza de flotant (5 lei).
Totodata se achita catre Comitetul studentesc de camin si taxa pentru cablul TV (intre 15 si 25 lei/pers/an) si fondul de camin (70 lei/pers/an).
LISTELE CU REPARTITIA ANULUI I ADMISI IN SESIUNEA IULIE 2015 VOR FI AFISATE LA SEDIUL DIRECTIEI SOCIALE DIN COMPLEXUL STUDENTESC (CAMINUL 4/C), IN DATA DE 22 SEPTEMBRIE 2016.

Studentii din anul I licenta care au optat pentru camin in fisa de inscriere la facultate se vor regasi automat pe listele cu repartitii.
Pentru alte informatii legate de cazarea in caminele UPT va rugam sa va adresati Directiei Sociale la numarul: 0256 404325.

Standard

Cererea de grupare pentru studenții anului I, Licență

Cererea de grupare pentru studentii anul I Licenta este valabila doar pentru sesiunea iulie 2016, poate fii găsită aici.

Cererea se poate depune:
– la Directia Sociala, camin 4C, camera 2;
– prin fax la nr. 0256-404323
– e-mail: maria.palfalvi@upt.ro

Data limita de depunere a cererilor este 10.09.2016.

Pentru repartizarea in camine a gruparilor se calculeaza media aritmetica a gruparii respective. Fiecare student poate figura doar intr-o singura grupare.

Standard

Cum poți sta în camin pe parcursul sesiunii de toamnă

În perioada aferentă prezentării a treia a examenelor (29 august – 11 septembrie) studenții pot sta în cămin.

Cazarea se face la căminul 4C, Direcția Socială UPT, în baza cărții de identitate și a carnetului de student. Costul cazării este de 25 lei/noapte.

Pentru rezervări: Dna. Brătianu, administrator cămin 4 – 0256/404328.

Standard

Rezultatele Concursului de Chimie “Coriolan Drăgulescu” 2016

Rezultatele Concursului de Chimie “Coriolan Drăgulescu”, ediția a VII-a, 2016, pot fii accesate aici.

Subiectele propuse:

Clasa a IX-a
Clasa a X-a
Clasa a XI-a
Clasa a XII-a (anorganică)
Clasa a XII-a (organică)

Standard

2 credite în plus pentru voluntariat!

Universitatea Politehnica Timişoara acordă două credite pentru voluntariat. Acestea sunt transferabile şi se primesc ca şi supliment la cele 60 de credite anuale, în schimb nu se poate promova anul în caz că studentul are 38 de credite.

Dosarele se pot depune până în data de 23 mai şi trebuie să conţină:

– scrisoare de recomandare din partea preşedintelui organizaţiei şi a cel puţin unui coordonator de activitate;
– CV;
– raport de activitate pentru anul solocitării creditelor (Anexa 1);
– câte o imagine de la cel puţin 4 activităţi (proiecte, întâlniri, şedinţe) distincte desfăşurate în cadrul organizaţiei în anul solicitării creditelor;
– copii după diplomele obţinute în urma activităţii de voluntariat.

Aici se găseşte metodologia completă de acordare a creditelor,aici Anexa 1 (modelul de raport de activitate), iar aici Anexa 2 (calendarul de desfăşurare).

După depunerea dosarului, aplicantul trebuie să participe la un interviu (în 24 sau 25 mai). Comisia este formată dintr-un cadru didactic reprezentant al facultăţii, un reprezentant al studenţilor în cadrul consiliului facultăţii şi un reprezentant LSCT.

Dosarele se depun la secretariat sau la sediul L.S.C.T.

Standard

Tabere studentesti 2016

Taberele studențești se vor desfășura la mare și la munte în perioada 13 iulie 2016 – 27 august 2016 și vor fi organizate în 9 serii. Formularul de înscriere se găsește la secretariatul facultății și se poate completa în perioada 10 – 22 mai 2016.

Metodologia Taberelor Studențești 2016, aprobată de Ministerul Tineretului și Sportului o puteți găsii aici, iar Regulamentul repartizării locurilor de tabără în UPT aici.

Standard

Instrucţiuni referitoare la precazare 2016

1). Studenţii vor completa cererea de precazare pentru căminul unde cred că se pot încadra conform mediei, după care se vor adresa pentru viză la administratorul căminului unde locuiesc în prezent.

2). Dacă studentul care solicită precazare nu a fost căminizat, va da o declaraţie pe proprie răspundere pe verso cererii precum că în anul universitar 2015 – 2016 nu a locuit în nici unul din căminele U.P.T.

3). Pentru siguranţa obţinerii unui loc de cazare pentru anul universitar 2016 – 2017, toţi studenţii care solicită precazare sunt obligaţi să completeze toate opţiunile din formular.

4). Căminele 1 MV, 2MV sunt cămine de băieţi.

5). Fetele cu media sub 6,50 au următoarele opţiuni: 1C, 2C, 4C şi 7C.

6). Media de precazare dată de Secretariatele Facultăţilor, va fi aceeaşi pe toată perioada precazării, fără modificări pe parcurs (prezentări sau majorări de note).

7) Cererile de precazare pentru studenţii la licenta se depun astfel:

La Căminele 8C, 9C şi 11C – media minim 7,50;
La Căminele 19C, 20C, 21C şi 22C – media minim 6,50;
La Căminele 1MV, 2MV, 1C, 2C, 4C, 7C – media minim 5,00;

8). Cererile de precazare pentru studenţii masteranzi se depun astfel:

La Căminele 14C şi 9C – media minim 9,00;
La Căminul 20C – media minim 8,00;
La Căminele 1MV, 2MV, 1C, 2C, 4C, 7C – media minim 5,00.

CERERE 2 locuri 2016
CERERE 5 locuri 2016
CERERE 19c-22c 2016
CERERE casatoriti 2016
CERERE master 2016

Cererile completate vor fi depuse la administratia caminului in care doriti sa stati in anul universitar 2016-2017 in perioada 25 aprilie – 13 mai 2016.

Standard

Obţinere viză de flotant

Dacă ești student și vrei să votezi la alegerile locale din 5 iunie 2016 în localitatea în care studiezi (localitate de reședință), trebuie să obții o viză de flotant cu cel puțin 45 de zile înainte de desfășurarea alegerilor, adică cel târziu până în 20 aprilie 2016.

Dreptul de vot e un drept cetățenesc fundamental și este extrem de important ca studenții să fie printre cei care decid cine va administra localitatea în care studiază și unde petrec cea mai mare parte din an.

Informează-te, implică-te și fii parte activă a procesului decizional din comunitatea în care trăiești! Dacă nu votezi, nici părerea ta nu va conta pentru cei ce vor avea apoi putere de decizie!

Dacă studiezi în altă localitate decât cea de domiciliu și nu ai deja viză de flotant, grăbește-te să o obții! Trebuie doar să completezi un formular-tip și să anexezi copii după cartea de identitate și „dovada de reședință” (contractul de cazare în cămin sau contractul de închiriere) și să depui documentele (sau să le trimiți prin poștă) la primăria localității unde soliciți reședința (localitatea în care studiezi) până cel târziu la data de 20 aprilie 2016 (pentru a putea să votezi la alegerile locale din 5 iunie 2016).

Mai multe detalii și formularul-tip care trebuie completat pentru a obține viza de flotant, în articolul de mai jos:

aici

Standard

Studenții din UPT contează în alegerea decanilor facultăților

Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara, salută introducerea unei prevederi conform căreia un reprezentant al studenţilor face parte din comisiile de concurs pentru posturile de decan, la nivelul fiecărei facultăţi. Astfel, 20% din membrii comisiilor sunt studenţi, fapt ce denotă deschiderea UPT către o bună colaborare cu studenţii reprezentanţi.

Prevederea, adoptată în urma Hotărârii Senatului Universităţii din data de 7 aprilie 2016, face parte din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor publice pentru ocuparea funcţiilor de decan în Universitatea Politehnica Timişoara, pentru legislatura 2016-2020 şi menţionează că unul din cei cinci membri ai respectivelor comisii este un student reprezentant, membru al Biroului Consiliului din facultatea în care se desfăşoară respectivul concurs.

Prin urmare, studenţii vor putea participa activ în procesul de alegere al decanilor, pe lângă ce al rectorului. Este important ca în alegerea persoanelor din conducerea executivă a universităţilor să fie consultată şi opinia studenţilor, astfel încât, colaborarea dintre aceste persoane şi studenţi să fie optimă, având în vedere că peste 80% din membrii comunității academice sunt studenți.

Apreciem interesul Universității Politehnica Timişoara pentru îmbunătăţirea colaborării cu organizaţiile studenţeşti şi cu studenţii în general.

Convenția Organizațiilor din Politehnică (COSPol) este formată din: Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare (Liga AC), Liga Studenților Chimiști din Timișoara (LSCT), Liga Studenților din Facultatea de Electrotehnică si Electroenergetică (LSFEE), Liga Studenților din Facultatea de Electronică și Telecomunicații (LSFETc), Liga Studenților din Facultatea de Mecanică (LSFMT), Liga Studenților din Facultatea de Management în Producție și Transporturi (LSFMPT), Organizația Studențească “Traian Lalescu” (OSTL), Asociația de la 4 (A4) și Liga Studenților Hunedoara (LSH).

Comunicatul de presă poate fi accesat aici.

Standard

Bursa Socială a fost mărită la 241 RON / lună

Urmare a deciziei Consiliului de Administrație UPT, nr. 16 din 29 martie 2016, cuantumul bursei sociale se mărește de la 200 RON la 241 RON / lună. De asemenea, bursele de performanță, merit și studiu I, II și III, vor crește conform coeficienților de aici