10405348_938397829554570_4468267494559223782_n

The International Symposium “Environmental Protection & Ecological Education is held by the Faculty of Industrial Chemistry and Environmental Engineering, Chemists Students League of Timisoara and Local Scholar Inspectorate and wants to reunite professors and students from Romanian and foreign teaching institutes to debate on Environmental Protection and Ecological Education.

Through EPEE, the participants have the possibility to take social and cultural interactions. They would visit the most important places of Timisoara raging from touristic objectives to different sort of international companies, without any additional costs.

====================================

Simpozion pe teme de mediu si educație ecologică – E.P.E.E.
o Este un dialog inter-cultural-educaţional pe tema “Protecţia Mediului şi Educaţia Ecologică” – Enironmental Protection and Environmental Engineering – E.P.E.E. .
o Facilităm valorificarea potenţialului creativ al studenţilor din ţară şi nu numai prin implicarea în activităţi de cercetare ştiinţifică
o Angrenarea participanţilor în workshop-uri tematice, în sesiuni de brainstorming, dezbateri pe teme de interes cum sunt dezvoltarea sustenabilă şi durabilă, impactul factorilor de risc asupra mediului înconjurător,
o Oferim participanţilor posibilitatea de a interacţiona din punct de vedere social şi cultural. Aceştia vor putea vizita repere importante din Timişoara, obiective turistice, diverse companii cu renume.

====================================

Ziua Mondială a Mediului – 5 iunie

Ziua Mondială a Mediului (Ecologiei) – 5 Iunie – instituită în 1972 de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite pentru celebrarea Conferinţei “Ecologia Umană” de la Stockholm, reprezintă elementul cel mai important al Programului Ecologic al Naţiunilor Unite (UNEP).

Evenimentul se sărbătoreşte în ziua de 5 iunie a fiecărui an şi constituie un prilej pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile locale, asociaţiile de tineri, organizaţiile non-guvernamentale, întreprinzători, industriaşi, inclusiv mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune menite să atragă atenţia asupra necesităţii protejării factorilor de mediu ce ne înconjoară.

Marcarea Zilei Mondiale a Mediului reprezintă un binevenit semnal şi un îndemn de a acţiona unitar pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generaţiilor viitoare.

Leave a Reply