Adam Stînga Mihai Constantin – LIGA STUDENTILOR CHIMISTI DIN TIMISOARA

Adam Stînga Mihai Constantin

Director Departament Marketing

Vicepreședinte Relații Externe în cadrul L.S.C.T.
Contact:0730356751, adam.mihai.c@gmail.com