Este un proiect adresat studenților din Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului având scopul de a-i face pe studenți să conștientizeze importanța cunoașterii drepturilor și a obligațiilor dar și de a depista problemele cu care aceștia se confruntă.

Astfel, promovăm drepturile și obligațiile studenților atât în mediul online cât și offline înregistrând opiniile studenților.