În cadrul Simpozionului, studenții aflați la ciclul licență în anul III, respectiv IV, la ciclul master sau doctorat, au ocazia de a-și prezenta lucrările de cercetare și rezultatele obținute în fața unei comisii formate din cadre didactice.
În acest mod, aceștia își pun în valoarea cunoștințele dobâdite, își perfecționează abilitatea de a prezenta în public și contribuie la o bună dezvoltare a relației dintre studenți și cadrele didactice.