Educațional

Educațional

Departamentul Educațional reprezintă puntea de legatură între studenți și universitate. Astfel, rolul membrilor acestui departament este de a consilia studenții, să le asculte opiniile si să le înainteze cererile spre conducerea facultății/universității. Totodată, departamentul informează studenții in legătură cu învăţământul superior şi este menit să ușureze viața acestora.